CAFÉET

Många av våra besökare minns än idag hur de som små kunde handla bland annat sockerkringlor, skorpor och ett slags muffins som var ransoneringsfria. På den tiden såldes alla varor i en butikslokal belägen i huvudbyggnaden. Flera av inventarierna från det gamla bageriet finns ännu bevarade och används idag i den dagliga verksamheten.

Café

Foto © Emilia Johansson

 

Fastigheten är en gammal handelsgård belägen mitt i centrala Figeholm. Huvudbyggnaden har tillkommit i flera etapper mellan sekelskiftet 1700 1800 och 1800-talets andra hälft. På fastigheten finns flera ekonomibyggnader. I en av dessa drev man under 1800-talets andra hälft fram till 1940-talet ett litet bageri.

Gårdsplan

Foto © Emilia Johansson